RU  UA
ГоловнаЗахворюванняДієтаКонсультаціяРецептиФорумБлоґиНовиниМастеркласФКУ АкадеміяКонтакти
Розділи
СтаттіЮридична консультаціяЗакон України про орфанні захворюванняПостанова КМ № 160 про забезпечення орфанних хворихЗатвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань Наказ №778Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки» Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам Закон Украіни "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"Перелік безкоштовних ліківМедичні обстеження та консультаціїАльтернативні методи лікування ФКУ
Підписка
подписка на новости Отримуйте новини на e-mail підписавшись на наші розсилки:

Новини Української ФКУ організації

Подписаться письмом

Наказ "Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам "

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Н А К А З N 226/293/169 від 30.04.2002 Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 229/569/402 ( z0805-06 ) від 19.06.2006 Наказом Міністерства соціальної політики N 258/778/380 ( z0908-11 ) від 29.06.2011 }


Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

1.2. Державна соціальна допомога призначається і виплачується:
громадянам України, які постійно проживають на території України;
іноземним громадянам та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, які набули статусу біженців.

2. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

2.1. Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства та діти-інваліди віком до 18 років.
Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність інвалідам з дитинства, визначаються органом медикосоціальної експертизи згідно із законодавством України.
Причина і рядків, на який встановлюється інвалідність дітям-інвалідам, визначаються лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів.
Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, затверджено спільним наказом МОЗ, Мінпраці та Мінфіну України від 08.11.2001 N 454/471/516 та зареєстровано в Мін'юст юсті України 26.12.2001 за N 1073/6264.

2.2. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначається у таких розмірах:
інвалідам з дитинства I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідам з дитинства II групи - 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
інвалідам з дитинства III групи - 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
на дітей-інвалідів віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Державна соціальна допомога призначається на кожного інваліда з дитинства чи дитину-інваліда відповідно до цього Порядку.

2.4. Для призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам подаються такі документи:
заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;
паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;
довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;
довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному триманні;
довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про місце проживання
довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання

2.5. Державна соціальна допомога призначається з дня звернення за її призначенням.
Днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день приймання органом праці та соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.
У тих випадках, коли до заяви про призначення державної соціальної допомоги додані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше 3 місяців з дня відправлення повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням державної соціальної допомоги вважається день прийняття або відправлення заяви про призначення
такої допомоги.
Заява про призначення державної соціальної допомоги розглядається органами праці та соціального захисту населення не пізніше 10 днів після надходження заяви з усіма необхідними документами.

2.6. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства, призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи
На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, який видається у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України, але не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку
включно.
Якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна допомога, по досягненні 18-річного віку визнана інвалідом з дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за його заявою (недієздатним - за заявою опікуна).
У разі збільшення розміру допомога в новому розмірі виплачується з дня зміни групи
інвалідності, а при зменшенні розміру - з місяця, наступного за тим, в якому дитині-інваліду встановлена група інвалідності.

2.8. Виплата державної соціальної допомоги зупиняється у випадку пропуску інвалідом з дитинства рядок переогляду стану здоров'я органами медико-соціальної експертизи або дитиною-інвалідом - лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів, а в разі визнання знову інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення, але не більше як за один місяць. При цьому, якщо при переогляді інваліда з дитинства переведено до іншої групи (вищої або нижчої), державна соціальна допомога за зазначений період виплачується за попередньою групою в розмірах, що були встановлені у відповідних періодах.
Якщо рядків переогляду пропущено з поважної причини, що підтверджується органом медико-соціальної експертизи, лікарсько-консультативною комісією дитячого
лікувально-профілактичного закладу, то виплата державної соціальної допомоги поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за 3 роки, за умови, що протягом цього періоду особа визнана інвалідом або дитиною-інвалідом. За місяць до закінчення рядок виплати державної соціальної допомоги орган праці та соціального захисту населення зобов'язаннями зобов'язаний у письмовій формі повідомити інваліда з дитинства, а також законного представника дитини-інваліда про причину припинення її виплати.

3.2. До державної соціальної допомоги дітям-інвалідам віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними.
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
Одиноким матерям (одиноким батькам) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи навчання та служби.

3.4. Розмір надбавки на догляд:
за інвалідом з дитинства I групи, віднесеним до підгрупи А, - 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
за інвалідом з дитинства I групи, віднесеним до підгрупи Б, - 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
за одиноким інвалідом з дитинства II і III груп - 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
за дитиною-інвалідом віком до 6 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

3.5. Надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначенням.

3.7. Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не
проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, додатково до документів, зазначених у пункті 2.4 цього Порядку, подаються:
заява про призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом;
довідка про склад сім'ї (крім сім'ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім'ї;
копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка державного реєстратора про проведення (відсутність) державної реєстрації
особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації особи, довідка органу державної податкової служби про доходи за останній звітний період (рік), а у разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;
довідка про спільне проживання дитини-інваліда з одним з батьків, усиновлювачем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює
обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;
довідка з місця навчання дитини;
рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

3.8. Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства призначається на строк інвалідності, вказаний у витязі з акта огляду органами медико-соціальної експертизи.

3.9. Надбавка на догляд за дитиною призначається на строк призначення державної соціальної допомоги.
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.
Надбавка на догляд призначається особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без
збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона знаходиться у відпустці, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.
Особини, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати,
додатково подають довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, в якій зазначено, що дитина-інвалід потребує домашнього догляду.
Надбавка на догляд призначається на кожну дитину-інваліда, на яку призначений державна соціальна допомога.
У разі неможливості документального підтвердження факту догляду, який визначає право на призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом, за бажанням особи здійснюється обстеження на дому і складається акт обстеження сім'ї, у якій виховується дитина-інвалід. Обстеження у сім'ї, у якій виховується дитина-інвалід, здійснюється комісією у складі депутата місцевої ради (за згодою), посадової особи районного управління праці та
соціального захисту населення і двох сусідів.
Для підтвердження інших фактів, що впливають на вирішення питання призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги при відсутності документів, спрямовуються запити до центру зайнятості, органу, який здійснює державну реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності, органів державної податкової служби та інших підприємств, установ, організацій.

3.10. У разі встановлення дитині-інваліду, яка досягла 18-річного віку, групи інвалідності, надбавка на догляд встановлюється з місяця, наступного за тим, в якому органом медико-соціальної експертизи дитині-інваліду встановлена група інвалідності.

3.11. Перерахунок розміру надбавки на догляд за дитиною-інвалідом, якій виповнилося 6 років, органи праці та соціального захисту населення здійснюють без подання одержувачем заяви, але з оформленням рішення про перерахунок в який встановлено
порядку. У новому розмірі надбавка на догляд встановлюється з дня,
коли дитині виповнилося 6 років.

3.12. У разі працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів та одиноких батьків), виплата надбавки на догляд припиняється з місяця, наступного за тим, в якому відбулося працевлаштування.
Якщо працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких матерів та одиноких батьків), було короткотерміновим (менше календарного місяця), виплата надбавки на догляд не припиняється. Перерахунок державної соціальної допомоги без надбавки на догляд здійснюється на підставі рішення органу праці та соціального захисту населення з дня працевлаштування за день звільнення одержувача.
У разі якщо фізична особа зареєстрована як підприємець, довідка про доходи за останній звітний період (рік) органу державної податкової служби про відсутність доходів від зайняття
підприємницькою діяльністю надається щоквартально. У разі її неподання виплата надбавки на догляд за дитиною-інвалідом припиняється.

4.5. Призначений державна соціальна допомога виплачується інваліду з дитинства незалежно від одержуваного ним заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів.
Державна соціальна допомога, яка призначається на дитину-інваліда віком до 18 років, виплачується незалежно від одержання на неї інших видів допомоги.

6.1. Розмір державної соціальної допомоги встановлюється відповідно до прожиткового мінімуму, що визначається згідно з законодавством України.
У разі збільшення прожиткового мінімуму перерахунок державної соціальної допомоги здійснюється органами праці та соціального захисту населення без подання одержувачем заяви, але з оформленням відповідного рішення про перерахунок у встановлено порядку.
Виплата в новому розмірі здійснюється з місяця, наступного за тим, в якому збільшився прожитковий мінімум, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Джерело: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-02